سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روش های ارزیابی و رفع تداخل جریان القایی ارت مترو بر حفاظت کاتدی

یکی از معضلات راه اندازی و نگهداری حفاظت کاتدی رفع جریان های تداخلی و القایی روی خطوط لوله است. منشا این جریان ها می تواند بستر های حفاظت کاتدی لوله های دیگر، خطوط انتقال برق و دکل انتقال و ساره های مزاحم و بیگانه باشد. تاثیر ارت و سیتم زمین پستهای فشار قوی هم قابل چشم پوشی نیست.

در این دوره آموزشی راهکارهای رفع تداخل  و ارزیابی عملکرد حفاظت کاتدی بحث می گردد

  • توضیح ارتینگ  و حفاظت کاتدیک  و تقسیم بندی انواع تداخلات
  • مرور استاندارد NACE SP 0177 تشریح 6 رروش بروز تداخل و راهکارهای رفع
  • مرور استاندارد  BS EN 50443 و راهکارهای رفع تداخل خطوط انتقال برق هوایی روی خط لوله
  • مرور استاندراد BS EN 15280  تشخیص و ارزیابی خوردگی AC
  • تبیین مشخصات فنی DC De-coupler  های تیپ 1و 2و3
  • تبیین مشخصات فنی 5 نوع تجهیزات مقابله با تداخل های AC,DC ( اسپارک گپ، ارستر، زینک گراندینگ سل، پلاریزیشن سل و ISP)
  • مطالعات موردی و اتقال تجربیات

کلیک کنید