سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بنتونیت چیست نحوه اجرای بنتونیت در چاه ارت و مراحل حفر و نصب الک

1- کانالی به عرض30 تا40 سانتی متر به عمق 75 سانتی متر و به طول مورد نظر حفر کنید. اگر عمق نفوذ
یخ زدگی خاک بیشتر از 75سانتی متر باشد، باید کانالی عمق تر (تا زیر لایه یخ زدگی زمین) حفر گردد.
2- کف کانال را با بنتونیت، بصورت دوغاب سفت (35 درصد بنتونیت و 65 درصد آب) تا ارتفاع 10 سانتی متر بپوشانید.
3- سیم یا تسمه مسی را روی لایه کف، مطابق با دستورالعمل های اجرای سیستم اتصال زمین بخوابانید.
4- روی سیم را به ارتفاع 15 سانتی متر با بنتونیت بصورت دوغاب سفت بپوشانید.
5- بقیه کانال را با خاک سرند شده پر و کمپکت نمائید.
توجه: با توجه به حجم کانال و شرایط محیطی منطقه پروژه، برای هر متر طول بین 30 تا45 کیلوگرم بنتونیت اکتیویته توس ارت موردنیاز است.

استفاده از بنتونیت فعال شده  در چاه های عمودی با نصب میله ارت

 


کلیک کنید: فیلم آموزش فارسی طراحی ارتینگ

nc2

1- چاهی به قطر تقریبی 90-60 سانتی متر و به عمق 3 متر حفر نمائید.
2- یک عدد میله ارت 3 متری (یا دو عدد میله 5/1 متری کوبل شده) را در وسط حفره طوری قرار دهید که حدود 50 سانتی متر از میله ارت در داخل زمین (چاه) فرو برود.
3- بنتونیت را بصورت دوغاب آماده کرده (35 درصد بنتونیت و 65 درصد آب) گرداگرد میله تخلیه کنید.
4- ترتیب تهیه بنتونیت و تخلیه در چاه ارت بصورت 65 درصد بنتونیت دوغاب شده در بخش تحتانی و 35 درصد مخلوط (بنتونیت + خاک رس + آب) درسطح فوقانی می باشد.
5- ضروری است در هنگام پر کردن چاه بعد از هر20سانتی متر مواد دوغاب سفت شده را کمپکت کرده تا کاملاً به میله ارت بچسبد، این عمل باعث فشردگی و چسبندگی لایه های بنتونیت به میله ارت و از بین رفتن فضاهای خالی می گردد.
توجه: باتوجه به قطر چاه و شرایط محیطی منطقه مورد نظر برای یک حلقه چاه 3 متری حدود 300 تا 400 کیلو گرم بنتونیت خشک مورد نیاز است.
• تبصره: در صورتی که با ایجاد یک حلقه چاه، به مقاومت کمتر از Ω 5 نرسیدیم، باید چاه دیگری را با همین مشخصات در فاصله حداقل 6 متری از چاه اول حفر نمائیم. ضمناً ارتباط دو چاه باید مطابق دستورالعمل (W-E-1-301) انجام پذیرد.
• میله ارت باید از جنس مس یا میله روکش دار مس باشد.
• مقاطع میله و سیم ارت باید مطابق دستورالعمل سیستم زمین باشد.

استفاده از بنتونیت در چاه های عمودی بانصب صفحه مسی

nc3

1- چاهی به قطر تقریبی 90-60 سانتی متری و عمق3 متر حفر کنید.
2- سیم ارت یا تسمه مسی را حداقل در دو نقطه به صفحه متصل کنید.
3- صفحه ارت (500´500´ 3میلی متر) را بصورت عمودی در انتهای گودال قرار دهید.
4- بنتونیت را بصورت دوغاب سفت طوری تخلیه کنید که ضمن فشردگی مناسب تا 35 سانتی متر بالای سطح صفحه را بپوشاند.
5- برای پر کردن مابقی چاه به نسبت (30%بنتونیت + 70%خاک + آب) مخلوط کرده و چاه را پر کنید.
6- برای فشردگی بیشتر خاک اطراف هادی با صفحه و کیفیت مناسب تر، پس از هر 20 سانتی متر که با مخلوط خاک و بنتونیت پر می شود، مخلوط را کمپکت نموده تا بیشتر به صفحه متصل شود.
توجه: برای پرکردن چاه ارت با مشخصات فوق 250-200 کیلوگرم و برای 2 متر بعد از آن برای مخلوط کردن با خاک 150-120 کیلوگرم بنتونیت خشک موردنیاز است.
• تبصره: بعلت جذب شدید آب توسط بنتونیت اکتیو حتماً توجه داشته باشید که برای تهیه دوغاب بطریق زیر عمل نمائید: پودربنتونیت را به تناوب در آب ریخته و حل می نمائیم تا دوغاب بوجود آمده یک دست و یکنواخت گردد. در صورت انجام عکس این عمل (یعنی اضافه کردن آب به پودر بنتونیت) در درست کردن دوغاب با مشکل مواجه خواهیم شد.
• ترجیحاً برای ایجاد چاه ارت از دستورالعمل(W-E-1-302) استفاده شود.
• استفاده از نمک و ذغال در این نوع چاه ارت ممنوع است.
• بنتونیت مورد استفاده باید از نوع فعال شده که مخصوص چاه ارت است انتخاب گردد.

• در مخلوط (بنتونیت + خاک رس + آب) دقت نمائید تا عناصر بخوبی مخلوط گردد (بنتونیت بصورت کلوخ نگردد).

nc4


کلیک کنید: فیلم آموزش فارسی طراحی ارتینگ