سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فرمول محاسبه ولتاژ گام چیست

منظور از ولتاژ گام چیست؟

جواب: ولتاژی است که در اثر عبور جریان از بدن شخص در مسیر بسته بین دو پای او وزمین ، هنگامی که فاصله بین دو پای او کمتر از یک متر است وهیچ اتصالی بین بدن شخص وتجهیزات زمین شده وجود نداشته باشد ایجاد گردد.


کلیک کنید: فیلم آموزش فارسی طراحی ارتینگ